Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau - Erik Tone Thấp, Tone Cao Full Lời

Chạm đáy nỗi đau cái tên bài hát đã nói nên phần nào cảm xúc, thấm đậm nỗi buồn. Nếu bạn yêu thích những ca khúc có chút buồn, hay thất tình thì chắc hẳn ca khúc này sẽ chạm đến trái tim bạn cực nhanh. Và chắc hẳn cảm âm chạm đáy nỗi đau - Erik sẽ nằm trong list 1000 cảm âm sáo trúc hay nhất mà chúng tôi đang sưu tầm tổng hợp để gửi đến các bạn.
 Nốt nhạc bài hát chạm đáy nỗi đau - Erik (xem cảm âm hay của Erick, tại đây)

Cảm âm sáo trúc chạm đáy nỗi đau tone thấp (tone nam)

Luôn bên em là tôi… lâu nay không chút thay đổi…
La la la sol la … do2 do2 do2 re2 do2 la
Thế nhưng bây giờ em muốn chia tay vì: Tôi vẫn còn trẻ con
La sol fa re fa, la sol fa re sol fa sol fa sol la
Babe! Kajima! Stay here with me! Kajima!
La la la sol la … (mi2)fa2 mi2 la la la sol la
Hụt hẫng…
do2 re2
Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất…
Re2 mi2 fa2 mi2 do2 do2 re2
Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!
Sol2 la2 sol2 fa2 re2 Sol2 la2 sol2 fa2 re2 sol2
Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi…
Sol2 la2 sol2 fa2 re2 Sol2 la2 sol2 fa2 re2 fa2
Em bước đi nhẹ nhàng…
Mi2 fa2 mi2 re2 re2
Nhưng trong anh bão tố! 
Re2 re2 re2 mi2 mi2 re2 do2#

(Chorus)
Nghẹn câu: “Em đừng đi nữa…”
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2
Nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra…
mi2 re2 mi2 sol2 do2 la do2 la do2 fa2-sol2 fa2
Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn
fa2 mi2 fa2 mi2 re2 la sib do2 re2 sol2-la2 sol2
Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ
Mi2 re2 mi2 re2 do2 sol la sib do2 fa2-sol2 fa2 re2
Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô!
Re2 mi2 fa2 mi2 re2, do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2 mi2
(Ngốc nghếch nên tình thơ mới chết
Vô vọng trong bóng tối mình tôi)

Thời gian sẽ minh chứng tất cả
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2
Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..
mi2 re2 mi2 sol2 do2 la do2 la do2 fa2-sol2 fa2
Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên
fa2 mi2 fa2 mi2 re2 la sib do2 re2 sol2-la2 sol2
Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng
Mi2 re2 mi2 re2 do2 sol la sib do2 fa2-sol2 fa2 re2
Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là.. Chạm Đáy của Nỗi Đau…
Re2 mi2 fa2 mi2 re2, re2 mi2 re2 do2 la re2-mi2 mi2 fa2 mi2 re2

Cảm âm chạm đáy nỗi đau tone cao - tone nữ

Luôn bên em là tôi… lâu nay không chút thay đổi…
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 … Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Mi2
Thế nhưng bây giờ em muốn chia tay vì: Tôi vẫn còn trẻ con
Mi2 Re2 Do2 La Do2, Mi2 Re2 Do2 La Re2 Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2
Babe! Kajima! Stay here with me! Kajima!
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 … (Si2)Do3 Si2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2
Hụt hẫng…
Sol2 La2
Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất…
La2 Si2 Do3 Si2 Sol2 Sol2 La2
Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!
Re3 Mi3 Re3 Do3 La2 Re3 Mi3 Re3 Do3 La2 Re3
Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi…
Re3 Mi3 Re3 Do3 La2 Re3 Mi3 Re3 Do3 La2 Do3
Em bước đi nhẹ nhàng
Si2 Do3 Si2 La2 La2
Nhưng trong anh bão tố!
La2 La2 La2 Si2 Si2 La2 Sol2#

(CHOrUS)
Nghẹn câu: “Em đừng đi nữa…”
La2 Si2 Do3 Si2 Do3 Re3
Nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra…
Si2 La2 Si2 Re3 S2 M2 Sol2 M2 Sol2 Do3-Re3 Do3
Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn
D3 Si2 Do3 Si2 La2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 Re3-Mi3 Re3
Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ
Si2 La2 Si2 La2 Sol2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Do3-Re3 Do3 La2
Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô!
La2 Si2 Do3 Si2 La2, Sol2 La2 Do3 R3 Re3 Do3 Si2
Thời gian sẽ minh chứng tất cả
La2 Si2 Do3 Si2 Do3 Re3
Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..
Si2 La2 Si2 Re3 Sol2 Mi2 Sol2 M2 Sol2 Do3-Re3 Do3
Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên
Do3 Si2 Do3 Si2 La2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 Re3-Mi3 Re3
Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng
Si2 La2 Si2 La2 Sol2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Do3-Re3 Do3 La2
Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là.. Chạm Đáy của Nỗi Đau…
La2 Si2 Do3 Si2 La2, La2 Si2 La2 Sol2 Mi2 La2-Si2 Si2 Do3 Si2 La2

    Facebook Comment