Cảm Âm Sáo Trúc Bùa Yêu -Bích Phương iDol (2 TONE) Bản Full Chuẩn, HOT


Mới ra mắt thời gian gần đây thôi, nhưng ca khúc bùa yêu của ca sĩ trẻ Bích Phương đã đứng top list ca khúc nhạc trẻ được yêu thích nhất. Và nằm trong top 10 MV được xem nhiều nhất theo thống kê của youtube những ngày qua. Và không lẽ nào bản cảm âm Bùa yêu của Bích Phương idol không nằm trong list tuyển tập 1000 cảm âm sáo trúc hay nhất được. 
Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn bản cảm âm bài hát Bùa yêu - Bích Phương chúc các bạn có những giây phút vui vẻ thú vị khi ghé thăm blog, và đừng quên chia sẻ những bản cảm âm đến với nhiều người hơn
Cảm âm ca khúc Bù yêu - Bích Phương idol
Cảm âm ca khúc Bù yêu - Bích Phương idol

Cảm âm sáo trúc Bùa Yêu tone thấp


Lâu nay em luôn một mình
Sol sol sol sol mi mi
Lâu không quan tâm đến người nào
Sol sol sol sol la mi rê
Nhưng tim em đang ồn ào
Sol sol sol sol mi mi
Khi anh quay sang nói lời chào
Sol sol sol sol mi mi

Hẹn hò ngay với em đi, 
Mi sol la si la (sol-mi)
đâu có mấy khi (i ì)
La la si la (sol-mi)
Sao không yêu nhau 
Sol sol sol fa
bây giờ yêu luôn đi
Sol mi sol la sol
Tin không em đang thật lòng
Sol sol sol sol mi mi
Em nghe đây anh nói đi anh
Sol sol sol sol la mi re

Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời
La la la la la la la la  si mi sol
Bên nhau hay thôi, chỉ một lời ù hú u u ù
La la la la la la la la   re2 la si sol
Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu
La la la la la la la la la la
nói một lời thôi
La si mi sol
Nếu anh có yêu nói đi ngại gì
Mi2 re2 mi2 re2 mi2 re2 la la
u hu u... u hu u..
Do2 la re2 do2 la re2
u hu u u hu u hu ....
Do2 la re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
Nếu anh có yêu nói đi ngại gì
Mi2 re2 mi2 re2 mi2 re2 la la
u hu u... u hu u..
Do2 la re2 do2 la re2
u hu u u hu u hu ....
Do2 la re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2

Em luôn vui, em hiền lành
Sol sol sol sol mi mi
Không hay đi chơi, nấu ăn ngon

Sol sol sol sol la mi rê
Em may, em thêu thùa này
Sol sol sol sol mi mi
Yêu thương ai yêu hết lòng này
Sol sol sol sol mi mi
Chỉ là anh đấy thôi anh
Mi sol la si la (sol-mi)
Duy nhất riêng anh
La la si la (sol-mi)
Xưa nay bên em 
Sol sol sol fa
bao người vây xung quanh
Sol mi sol la sol
Tin không em đang thật lòng
Sol sol sol sol mi mi
Em nghe đây anh nói đi anh
Sol sol sol sol la mi re

Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời
La la la la la la la la  si mi sol
Bên nhau hay thôi, chỉ một lời ù hú u u ù
La la la la la la la la   re2 la si sol
Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu
La la la la la la la la la la
nói một lời thôi
La si mi sol
Nếu anh có yêu nói đi ngại gì
Mi2 re2 mi2 re2 mi2 re2 la la
u hu u... u hu u..
Do2 la re2 do2 la re2
u hu u u hu u hu ....
Do2 la re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
Nếu anh có yêu nói đi ngại gì
Mi2 re2 mi2 re2 mi2 re2 la la
u hu u... u hu u..
Do2 la re2 do2 la re2
u hu u u hu u hu ....
Do2 la re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2

Nếu anh có yêu nói đi ngại gì
Mi2 re2 mi2 re2 mi2 re2 la la
Hỡi anh, có hay, biết rằng
do2-re2   (do2-la), do2-re2 (dos-la), do2 re2 (do2-la)

 Thời gian cứ thế trôi nào có chờ
Do2 re2 mi2 mi2 re2 do2 re2 do2
chúng ta thì cần người ở bên
do2-re2 (do2-la) la la la do2-re2 (do2-la)
Sẻ chia những phút giây trong đời
re2 mi2 fa2 fa2 re2 do2 la

Chia sẻ của Đỗ Đức Điện

Cảm âm Bùa yêu tone cao.


LÂU NaY Em LUÔn MỘT MÌNH
Do2 Do2 Do2 Do2 La La
LÂU KHÔnG QUAn TÂM ĐẾN NGƯỜI NÀO
Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 La Sol
NHƯNG TIm Em ĐanG ỒN ÀO
Do2 Do2 Do2 Do2 La La
KHI AnH QUAY SanG NÓI LỜI CHÀO
Do2 Do2 Do2 Do2 La La

HẸN HÒ NGAY VỚI Em Đi, ĐÂU CÓ MẤY KHI,
La Do2 Re2 Mi2 Re2 (Do2-La), Re2 Re2 Mi2 Re2 (Do2 La)
Sao KHÔnG YÊU NHAU BÂY GIỜ, YÊU LUÔn Đi
Do2 Do2 Do2 La# Do2 La Do2 Re2 Do2
TIn KHÔnG Em ĐanG THẬT LÒNG
Do2 Do2 Do2 Do2 La La
Em NGHE ĐÂY AnH NÓI Đi AnH
Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 La Sol

YÊU HAY KHÔnG YÊU KHÔnG YÊU HAY YÊU NÓI MỘT LỜI
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 La Do2
BÊn NHAU HAY THÔi, CHỈ MỘT LỜI Ù HÚ U U Ù
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Sol2 Re2 Mi2 Do2
KHÔnG YÊU YÊU HAY KHÔnG YÊU KHÔnG YÊU HAY YÊU NÓI MỘT LỜI THÔi
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 La Do2

NẾU AnH CÓ YÊU NÓI Đi NGẠI GÌ
La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2
U HU U – U HU U
Fa2 Re2 Sol2 Fa2 Re2 Sol2
U HU U U HU U HU
Fa2 Re2 Sol2 La2 La#2 La2 Sol2 Fa2

NẾU AnH CÓ YÊU NÓI Đi NGẠI GÌ
La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2
U HU U – U HU U
Fa2 Re2 Sol2 Fa2 Re2 Sol2
U HU U U HU U HU
Fa2 Re2 Sol2 La2 La#2 La2 Sol2 Fa2

Em LUÔn VUI, Em HIỀN LÀNH,
Do2 Do2 Do2 Do2 La La
KHÔnG HAY Đi CHƠI, NẤU ĂN NGOn,
Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 La Sol
Em MaY, Em THÊU THÙA NÀY,
Do2 Do2 Do2 Do2 La La
YÊU THƯƠNG Ai YÊU HẾT LÒNG NÀY
Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 La Sol

CHỈ LÀ AnH ĐẤY THÔi AnH
La Do2 Re2 Mi2 Re2 (Do2 La)
DUY NHẤT RiênG AnH
Re2 Re2 Mi2 Re2 (Do2 La)
XƯA NaY BÊn Em BAo NGƯỜI VÂY XUNG QUAnH
Do2 Do2 Do2 La# Do2 La Do2 Re2 Do2
TIn KHÔnG Em ĐanG THẬT LÒNG
Do2 Do2 Do2 Do2 La La
Em NGHE ĐÂY AnH NÓI Đi AnH
Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 La Sol

YÊU HAY KHÔnG YÊU KHÔnG YÊU HAY YÊU NÓI MỘT LỜI
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 La Do2
BÊn NHAU HAY THÔi, CHỈ MỘT LỜI Ù HÚ U U Ù
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Sol2 Re2 Mi2 Do2
KHÔnG YÊU YÊU HAY KHÔnG YÊU KHÔnG YÊU HAY YÊU NÓI MỘT LỜI THÔi
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Mi2 La Do2

NẾU AnH CÓ YÊU NÓI Đi NGẠI GÌ
La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2
U HU U – U HU U
Fa2 Re2 Sol2 Fa2 Re2 Sol2
U HU U U HU U HU
Fa2 Re2 Sol2 La2 La#2 La2 Sol2 Fa2

NẾU AnH CÓ YÊU NÓI Đi NGẠI GÌ
La2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2
U HU U – U HU U
Fa2 Re2 Sol2 Fa2 Re2 Sol2
U HU U U HU U HU
Fa2 Re2 Sol2 La2 La#2 La2 Sol2 Fa2

HỠI AnH
Fa2-Sol2 Fa2-Re2
CÓ HAY
Fa2-Sol2 Fa2-Re2
BIẾT RẰNG
Fa2-Sol2 Fa2-Re2
THỜI GIan CỨ THẾ TRôi NÀO CÓ CHỜ.
Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2
CHÚNG TA THÌ CẦN NGƯỜI Ở BÊn
Fa2-Sol2 Fa2-Re2 Re2 Re2 Re2 Fa2
SẺ CHIa NHỮNG PHÚT GIÂY TRonG ĐỜI
Sol2 La2 La#2 La#2 Sol2 Fa2 Re2

    Facebook Comment