Cảm Âm Sáo Trúc Dễ Thổi Nhất - Cho Người Mới Học Thổi Sáo

Đối với những người mới tập tễnh tự học sáo trúc sẽ gặp khó khi tìm kiếm bài hát nào đơn giản và dễ thổi. Blog 1000camamsaotruc xin chia sẻ...
Read More

Hướng dẫn tự học tiêu sáo trong vòng 1 tuần part 4 (cuối cùng)

Hướng dẫn thổi tiêu sáo với các kỹ thuật, và những điều cần chú ý là rất cần thiết. Nếu bạn chỉ thổi sáo đơn giản thì bạn chỉ cần chú những...
Read More