Hướng dẫn cách thổi nốt thăng # khi thổi sáo trúc 6 lỗ

Khi bạn mới học thổi sáo hoặc thổi sáo không chuyên hay chỉ thổi những âm cơ bản sẽ lúng túng gặp khó khi gặp các nốt # - thăng. Dưới đây l...
Read More