Cảm Âm Nhạc Hoa-Trung Quốc Hay Nhất Tuyển Chọn -Tổng Hợp FULL

Bài viết tổng hợp các bản cảm âm sáo trúc nhạc Hoa - nhạc Trung Quốc hay nhất, ý nghĩa nhất xin gửi đến các bạn. 

Bạn yêu thích những ca khúc nhạc Hoa (nhạc Trung Quốc) và có niềm đam mê với sáo trúc. Bạn muốn thể hiện các ca khúc nhạc Hoa này bằng sáo trúc, bạn là người thổi sáo trúc không chuyên và không thể tự cảm âm các ca khúc nhạc Hoa đó. Và đây với list tổng hợp các ca khúc cảm âm nhạc Hoa cực hay do chúng tôi tuyển chọn và chia sẻ đến các bạn. Còn chần chừ gì nữa, hãy nhấc sáo trúc lên và cover ngay ca khúc mà bạn yêu thích thôi nào.
Cảm âm sáo trúc nhạc Hoa hay nhất, ý nghĩa nhất của đất

Cảm âm sáo trúc nụ hồng mong manh
Cảm âm ngắm hoa lệ rơi - Hoa Vinh
Cảm âm Tây vương nữ quốc

Cảm âm sáo trúc Tân bến Thượng Hải

Cảm âm bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng TôiĐồ fa.. la đố2.. fa mì.. la đố2..

Đồ2 rê2.. mi2 fá2.. mí2 rê2 đô2
Lá sol fa.. fa fa, lá sol fa.. fa fa
Sol lá sol.. fa rề lá sol
Đồ fa.. la đố2.. fa mì.. la đố2..
Rê2.. mi2 fá2.. mí2 rê2 đô2
Lá sol fa.. fa fa,lá sol fa.. fa fa
Sol lá sol.. rề mi sól fa…

Đố2.. la sol fa đố2 mì
Rề mi rề ..mí rê đồ lá
Đố2.. la sol fa đố2 mì
Rề mi fa.. sol lá sol

Đồ fa la đố2 fa mì la đố2
Đồ2 rê2 mi2 fá2 mí2 rê2 đô2
Lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa
Sol lá sol fa rề lá sol
Đồ fa la đố2 fa mì la đố2
Đồ2 rê2 mi2 fá2 mí2 rê2 đô2
Lá sol fa fa fa, lá sol fa fa fa
Sol lá sol rề2 mi2 sól2 fa2

Cảm âm Thần Thoại (Full Tone)


Rê la mi, rê rê mi fa sol la

Rê rê rế đô rế đô sol la
Rê rê rế đô sol la sib la sol fa
Rê la sol mi rê


Lê la mi, rê rê mi fa sol la

Rê rê rế đô rế đô sol la

Rê rê rế đô sol la sib la sol fa

Rê la sol mi rê
ĐK:
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê mi fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa 
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê mi fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa


Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,la sol fa sol fa sol la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,la sol fa sol fa fa
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol la la
Rê mi fa sol la fa mi rê-đô,rê fa sol fa fa

Tone Cao
La mi2 si, la la si do2 re2 mi2
La la la2 sol2 la2 sol2 re2 mi2
La la la2 sol2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
La mi2 re2 si la.
ĐK:
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la si do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, la do2 re2 do2 do2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2
La si do2 re2 mi2 do2 si la sol, mi2 re2 do2 re2 do2 do2.


Cảm âm đồng thoại sáo trúc


Nhìn sao trời xa vời, lòng anh thầm mơ về, thời gian ngày xưa lúc có em trong đời. 

Sol do2 xi do2 sol, sol do2 xi do2 sol, sol do2 xi do2 do2 do2 la la sol sol 
Mà sao giờ chia lìa, tình đó sao tan mau. 
Sol do2 xi do2 sol, sol mi2 re2 re2 do 
Để tôi ngồi mong chờ, chờ một người đã xa? 
Sol do2 xi2 do2 la, la la do2 la2 sol sol
Và rồi những giấc mơ xưa, trôi theo làn gió kia về đây. 
Re2 r2 fa2 fa2 mi2 mi2, mi2 mi2 la re2 do2 do2 xi do2 
Mang bao hạnh phúc sưởi ấm con tim này.
Do2 xi do2 fa2 sol sol2 fa2 mi2 re2 re2 
Chẳng còn những nỗi đau kia, mình lại bên nhau cùng chung bước, đắp xây mộng ước, những ước mơ xa xưa ... 
Re2 re2 fa2 fa2 mi2 mi2 , mi2 mi2 xi2 xi2 la2 xi2 do3, Do3 re2 do2 la2 la2 la2 sol2 sol2 sol2 
Chợt giấc mơ kia, tan biến mau ... cho nỗi đau bỗng nhiên quay về. 
Sol sol2 fa2 mi2 mi2 fa2 mi2, mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2. 
Vì sao nước mắt vẫn cứ rơi vì người mỗi đêm.
Do2 mi2 sol2 la2 la2 la2 sol2 re2 re2 fa2 mi2 
Dù anh vẫn biết, sẽ mãi không được còn có em sánh đôi trong đời. 
Do2 mi2 sol2 la2 la2 la2 sol2 re2 re2 fa2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 
Em chẳng về, chỉ anh luôn hoài mơ .... 
Re2 mi2 la do2 do2 xi do2 do2. 

Tuyển tập các ca khúc cảm âm sáo trúc nhạc Hao hay nhất có chọn lọc
Tuyển tập các ca khúc cảm âm sáo trúc nhạc Hao hay nhất có chọn lọc

Cảm âm nhạc phim Tây Du Ký


Re fa re la son fa

Mi re mi son la mi re
La re la re do si la
Fa son la si la son
Re la la re fa
La son .la son fa re fa son la
La re la re do si la
Do son .si la son fa son --la
Mi son son mi re do re
La do .. la do re..fa mi re do re.
Fa mi.fa mi re do re do . do re la
Fa mi.fa mi re do re do. Do re la
Re fa la. Fa la son
Mi son mi re do re
Re fa la fa la son
La do. La mi fa mi re do re

Cảm âm Tình Xưa Nghĩa Cũ


La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố

La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Rê La SoL Fa Rê Đô RêMi Rê Đô
La La Đố Rế Fá Mí Rế Đố
La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa
SoL Fa SoL Rế Đố La SoL Fa SoL La
La SoL La Đố Rế Đố Rế Mí Rế
Rế La Đố Fá Rế Đố La Đố SoL
SoL La SoL Fa SoL Fa SoL La Đố
Fá Rế Đố La SoL La Đố Rế Fá Mí Rế Đố
La Đố Rế Rế, Đố La Đố Fa Rề SoL
SoL Fa SoL La Đố, SoL La Đố Đố Mi Rê
Rê La SoL Fa Rê Fa Đô Rê Fa

Cảm Âm Vén Rèm Châu


Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.

Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2.
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.

Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.
Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2,
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.

Fa2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 sol.
La sib fa2 mi2 re2 do2 sib do2 re2.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re mi do.
Re2 do2 sol re2 do2 sol fa sol.

Fa2 sol2 fa2 mi2 re2 mi2 sol.
La sib fa2 mi2 re2 do2 sib do2 re2.
Fa2 sol2 fa2 mi2 re mi do.
Re2 do2 sol re2 do2 sol fa sol.

Sol re2 do2 sib la sol sol fa re-do.
Sib fa2 mi2 re2 do2 re2.
Re2 fa2 sol2 fa2 re2 do2,
Sib do2 re2 do2 sib sol fa-sol.
Fa sol sib la re do sib sol.

Cảm âm lục dã tiên tung


L2 S2 L2 R2 F2 S2.

L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 L.
L2 S2 L2 R2 F2 S2.
L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 R2.
R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.
R2 R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.
R2 D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2 D2 L D2 SIB D2.
D2 R2 F2 R2 F2 S2 L2 F2-R2.
D2 L S F S F S L D2 L S F S.
L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2.
L2 S2 L2 R2 F2 S2. L2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 S2 F2 R2.
D2 L S F S, L D2 S F S, L D2 R2 D2 R2 F2 S2 L2 R2 D2 R2..

List các cảm âm bài hát nhạc Hoa cực hay
List các cảm âm bài hát nhạc Hoa cực hay

Cảm Âm Họa Tâm


Rề fà sol, sol sib la sol fa sol rề

rê fa sol, sol sib la fa sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa sol, sol rê2 đô2 sib la fa sol


rề rề fa sol sol sib la sol fa sol rề
rề fa sol, sol sib la fà sib đô2 rế2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa son, sol rê2 đô2 sib la fa son

Fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2, đô2 fa’2 rề2
fa2 rê2 rê2 đô2 sib đô2 fa2 sol2 đo2 rê2
fa2 rê2 rê2, đô2 sib đô2, sib la sib, đô2 sib la fà sol
rê fa sol, son rê2 đô2 sib la fa sol

Cảm âm sáo trúc Ánh Trăng Bên Hồ Sen


F F R D R F F S L

S S F S, S D2 D2 L L S L
F F R D D2 L S L S F
S S F S S , L S F R S F
( F F R D R F F S L
S S F S, S D2 D2 L L S L
F F F R D D2 L S L S F
S S F S S L S F R S F

L D2 D2, D2 D2 R2 D2 L S F
R2 F2 R2 D2 L S F R S/ S L S
L D2 D2 D2, D2 R2 D2 L S F
R F R D S L F ) 2 lần

F F R F F, R F R F S F F
F F R F F, F S F S L D1
F F R F F, F D2 L L S F F
F F R F F, R F R F S F

(L D2 D2 D2, D2 R2 D2 L S F
R2 F2 R2 D2 L S F R S/ S L S
L D2 D2 D2, D2 R2 D2 L S F
R F R D S L F…..) 2 lần
R F R D S L F

Vẫn đang updating........
    Facebook Comment