Tổng Hợp Cảm Âm Nhạc Không Lời Hay Nhất Mọi Thời Đại Part 2

Trước đó, chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn bản cảm âm sáo trúc nhạc không lời hay nhất mọi thời đại part 1, và blog 1000 cảm âm sáo trúc hay nhất xin chia sẻ đến các bạn part 2. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ thú vị khi ghé thăm blog của chúng tôi, và đừng quên chia sẻ các bản cảm âm mà bạn yêu thích để kho blog ngày càng nhiều và đa dạng nhé ^_^
 Tổng hợp các cảm âm ca khúc nhạc không lời hay
 Tổng hợp các cảm âm ca khúc nhạc không lời hay

Cảm âm Hokage's Funeral

R2 M2 R2 D2 L, L D2 Sol, Fa Sol Fa Re
R2 M2 R2 D2 L, L D2 Sol, Fa Sol Fa Re
Fa Sib R2 D2, L D2 Re2
Fa Sib R2 D2, L D2 D2 Si Re2 D2#

R2 M2 Fa2 Sol2 La2, Sol2 Fa2 Mi2 Re3 D3 Re3 D3 L2
Sol La Mi2 Sol2 Mi2 D2 Re2, La2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2

Re2 Re2 D2 Mi2 Re2 D2 Re2, D2 La D2 Sol, Fa Sol La D2 M2 F2 Mi2
R2, M2 R2 D2 L, L D2 Sol, Fa Sol Fa Re
R2 M2 R2 D2 L, L D2 Sol, Fa Sol Fa Re 

Cảm âm bồ công anh

Mi Fa Sol Sol Sol Sol La Si Do 
Do Si Re La Sol Sol Re Do Mi Mi
Do Re Mi Mi Mi Fa Mi Re Mi Si Do
La Si Do Re Do Do La Mi Mi Re 
Mi Fa Sol Sol Sol Sol La Si Sol Re Do 
Do Si Re La Sol Sol Re Do Mi Mi
Do Re Mi Mi Mi Fa Mi Re Mi Si Do 
La Si Do Re Do Do La Mi Mi Re 
Mi Sol Do Mi Mi Fa Re / Re Sol Si Do / Mi Fa Sol Do Do Re Mi Mi 
Mi Sol Do Mi Mi Fa Re / Re Sol Si Do / Mi Fa Sol Do Do Re Do

Cảm âm Found of you

Mi Mi Fa Sol Do Re Mi Mi Fa Sol 
Re Mi Fa Fa Mi Do Fa Mi Fa La Do Re 
Do Re Mi Mi Fa Sol La Si Do Do Mi Fa Sol
Re Mi Fa Mi Fa Do Do
Re Mi Fa Mi Fa Re Re Do Si Do Re Mi Re Do Si Do Do 
Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do 
Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do 

Đoạn 2: 
Mi Mi Fa Sol Do Re Mi Mi Mi Fa Sol 
Re Mi Fa Fa Mi Do Mi Do Do Re 
Do Re Mi Mi Fa Sol La Si Do Do Mi Fa Sol 
Re Mi Fa Mi Fa Do Do Re Mi Fa Mi Fa Re Re
Do Si Do Re Mi Re Do Si Do 
Do Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do 
Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do 

Đoạn 3: 
La La La Si Si La Sol Sol Mi Do 
Do Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Re Re 
Do Si Do Re Mi Re Do Si Do 
Do Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re 
Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do 
Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do
Fa Fa La Sol Do Fa Do Re Mi Do

Cảm âm Grief And Sorrow 2 - nhạc phim Naruto

R2 M2 R2 D2 L, L D2 Sol, Fa Sol Fa Re
R2 M2 R2 D2 L, L D2 Sol, Fa Sol Fa Re
Fa Sib R2 D2, L D2 Re2
Fa Sib R2 D2, L D2 D2 Si Re2 D2#

R2 M2 Fa2 Sol2 La2, Sol2 Fa2 Mi2 Re3 D3 Re3 D3 L2
Sol La Mi2 Sol2 Mi2 D2 Re2, La2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2

Re2 Re2 D2 Mi2 Re2 D2 Re2, D2 La D2 Sol, Fa Sol La D2 M2 F2 Mi2 
R2, M2 R2 D2 L, L D2 Sol, Fa Sol Fa Re
R2 M2 R2 D2 L, L D2 Sol, Fa Sol Fa Re

Cảm âm Song From Secret Garden

Mi La Si Do2 Si Do2, 
Do2 Re2 Si La Si, 
Si Do2 La Sol La Sol Mi
Mi La Si Do2 Si Do2, 
Do2 Re2 Si La Si, 
Si Do2 La Sol La Sol La,

SI DO SOL LA 
LA LA SI SOL FA SOL
SI DO MI FA 
FA SOL MI RE MI
SI DO SOL LA
LA LA SI SOL FA SOL
SOL SOL LA FA MI FA
FA SOL MI RE MI

Cảm âm Sad Angel

la si la Fa2, la sol fa2.
mi2 fa2 fa2 sol2 si la
fa sol fa re2 fa mi re2.
do2 re2 re2 mi2 mi2 si la
la si la fa2 la son fa2
mi2 fa2 fa2 son2 son2 fa2 do2
re2 mi2 mi2 fa2 fa2 son2 si
si fa2 mi2 mi2..

do2 re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 fa2
la re2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la
mi2 re2 mi2 re2 mi2 
sol2 do2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
re2 mi2 mi2 fa2 fa2 sol2 sol2 la2 
si do2 do2 re2 re2 mi2 mi2 fa2 sol
la si re2 la2 mi2 

la si la Fa2, la sol fa2.
mi2 fa2 fa2 sol2 si la
fa sol fa re2 fa mi re2.
do2 re2 re2 mi2 mi2 si la
la si la fa2 la son fa2
mi2 fa2 fa2 son2 son2 fa2 do2
re2 mi2 mi2 fa2 fa2 son2 si
si fa2 mi2 mi2..

do2 re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 fa2
la re2 mi2 fa2 mi2 fa2 la2 la
mi2 re2 mi2 re2 mi2 
sol2 do2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2
re2 mi2 mi2 fa2 fa2 sol2 sol2 la2 si2
fa2 mi2 re2 mi2 la2 mi2 re2 
re2 do2...do2 re2 mi2 re...
Cảm âm bài hát nhạc không lời hay nhất mọi thời đại
Cảm âm bài hát nhạc không lời hay nhất mọi thời đại tạo động lực cực ý nghĩa

Cảm âm Einsamer Hirte

La Sol La La Sol La
Rê Rê Mi Mi Fa Fa La Rế Đố Rế
Đố Si Đố Sol La
Rê Rê Mi Mi Fa Fa La Rế Đố Rế
Đố Si Đố Sol La
La Sol Fa Fa Rế Đố Si Si Sol Fa Mi Mi
Đố Si La La La Sol Fa Fa
Fá Mí Rế Rế Đố Sol Sol La Sol La La Sol La

Si La Si Đố Si Đố
Rế Đố Đố Si Si La La Sol Sol Fa Fa
Rế Đố Rế Fá Rế Fá
Sól Fá Fá Mí Mí Rế Rế Đố Đố
La Sol Fa Fa Rế Đố Si Si
Si Si La La Sol Sol Fa Fa Mi Đố

Rê Rê Mi Mi Fa Fa La Rế Đố Rế Đố Si Đố
Rế Đố Si La Sol La
Rê Rê Mi Mi Fa Fa La Rế Đố Rế
Mí Fá Sól Fá Fá Rế Đố Si Đố
Rế Rế Đố Si La Sol La
La Đố Sol Sol La

Rê Mi Fa La La Si Đố La Si Rế Đố La Đố La
Rế Đố Rế Đố La Sol Fa Sol Fa Mi Rê Rê

Cảm âm Romeo and Juliet - A time for us

la đố si mì,mì sol mì la
la sol fa sol, sol fa mi rề
mí rê đố rê mi
la đố si mi,mi sol mi la..
la rế...rế si….
mi đố si la sol đố si la sol la
đố rế mí...đô rê...
rế mí fá..rế mí…
đô rê... si đô
la si sol la
la đố si mì mì sol mì la
la sol fa sol,sol fa mi rề
mí rê đô rê mi
la đố si mi
mi sol mi la..
la rế rế si….
mi đố si la sol đố si la sol la
đồ rế mí...đồ rê...
rế mí fá...rế mí
đô rê-đô rê...( "-" liên tục )
si đô... la si...son la...

Cảm âm I love you more than can say

1.Sol sib sol fa re do sib re fa
Sol sol sib sol fa re dob sib do sol
Re re fa re dob sib sol re fa re do
Do re dob sib sol sib sib 
Sol sib sol fa re do sib re fa
Sol sol sol fa re do si do sol-si sol
Re re fa re do sib sol re fa re do
Do re do sib sol sib sib
Đk:
Sib sib re fa fa re sol sib
Sol fa sol fa fa re fa re
Re fa sol fa fa fa fa re do
Mi mi mi mi fa sol la sol fa
2.
Sol sib sol fa re do si re fa
Sol sol sib sol fa re do sib do sol
Re re fa re do sib sol re fa re do
Do re do sib sol sib sib

Các bài viết được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp và chia sẻ đến các bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi ghé thăm blog 1000 cảm âm sáo trúc hay nhất và đừng quên chia sẻ những cảm âm mà bạn yêu thích cho chúng tôi và với bạn bè những người có cùng sở thích đam mê môn sáo trúc. 

    Facebook Comment