Cảm Âm On Rainy Day - BEAST/ HIGHLIGHT Bản Chuẩn

Cảm âm On Rainy Day là một bài hát nổi tiếng của BEAST - giờ là HIGHLIGHT, bài hát này được coi là bài hát ngày mưa của Xứ Sở Kim Chi. Chính vì thế mỗi khi đến mùa mưa là bài hát lại lại tăng thứ hạng trong BXH âm nhạc. Nếu bạn yêu thích nhóm nhạc này và muốn tìm cho mình một bản nhạc buồn để cover mỗi khi buồn thì cảm âm On Rainy Day là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Hãy cùng 1000 cảm âm sáo trúc hay, chọn lọc tham khảo ngay bản cảm âm On Rainy Day chuẩn nhất nhé.


Là Đô Đô Đô Sì Đô
Là Đô Đô Đô Rê Rê
Đô Sì Sì Sòl Sòl
Đô Mi Rê Đô Sì Đô
Sòl Là Đô Là Đô Rê Rê
Mi Rê Đô Sì Sì Là
...

Đô Rê Mi Mi Mi Mi La
Mi Rê Đô
Rê Rê Rê Rê Sol
Rê Đô Sì Đô Đô Fa Fa Sol Fa Mi
Mi Rê Đô Là Là Là Mi Mi
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Mi Rê
Rê Mi Fa Mi Rê Fa Mi Rê Mi Si
....

Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Sol La Mi
Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Sì L
...

Là Sì Đô Là Đô Rê Fa Mi
Là Sì Đô Là Đô Rê Đô Sì 
...

Đô Rê Mi Mi Mi Mi La
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Rê Sol
Rê Đô Sì Đô Đô Fa Fa Sol Fa Mi
Mi Rê Đô Là Là Là Mi Mi
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Mi Rê
Rê Mi Fa Mi Rê Fa Mi Rê Mi Si
...

Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Sol La Mi
Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Sì Là
...

Mi Rê Đô Đô La La
Mi Rê Đô Rê Rê Rê Mi Rê
Đô Sì Sì Sì Fa Mi Rê Rê Đô
Sòl Sòl Là Mi Đô Mi Đô
Đô Sol Fa Mi Rê Đô
Rê Mi Fa Mi Rê Fa Mi Rê Mi Si
...

Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Sol La Mi
Đô Rê Mi La Si Sol La La Sol Fa Mi
Rê Đô Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Sì Là
Là Sì Đô Là Đô Rê Fa Mi
Là Sì Đô Là Đô Rê Đô Sì Là 
....

Cảm âm On Rainy Day là cảm âm nhạc nước ngoài hay được 1000 cảm âm sáo trúc tổng hợp và chia sẻ tới anh em trong Blog, hy vọng các bạn sẽ thích bản cảm âm này. 

Hãy ghé thăm Blog thường xuyên để cập nhật thêm những bản cảm âm mới nhất nhé

Xem thêm:
    Facebook Comment